siloen

Ledig stilling – Direktør

Søknadsfrist 8. januar

Kunstsilo – det nye navnet på Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og Tangensamlingen – søker ny direktør som skal utvikle institusjonen til å bli et av de ledende kunstmuseene i Norden.

SKMU skal forvalte Tangensamlingen, som består av 1400 unike verk fra etterkrigstiden. Dette er den viktigste samlingen av norsk etterkrigskunst, som stadig utvides med nye verk fra øvrige land i Norden. SKMU har allerede en stor samling av samtidskunst, både kunst og kunsthåndverk. Sammen vil disse to enestående samlingene danne grunnlaget for at Kunstsiloen skal bli et av de viktigste kunstmuseene i Norden.

Som et ledd i denne utviklingen vil museet flytte til kaifronten på Odderøya med Kilden teater- og konserthus som nærmeste nabo. Arkitektkonkurransen avsluttes i desember og derfra skal Kunstsiloen og området rundt forandres til en dynamisk arena med et bredt kulturtilbud. Med 11.000 kvadratmeter vil det nye museet kunne tilby et innholdsrikt utvalg av både faste og midlertidige utstillinger.

Vedkommende må vise til dokumenterbare resultater fra et kunnskapsbasert kompetansemiljø og en tverrfaglig institusjon med ledelse av både interne og eksterne. Den riktige kandidaten må ha en samarbeidende lederstil, engasjerende driv og lidenskap for kunst. Visjoner og ambisjoner er avgjørende egenskaper. Erfaring fra endringsledelse vil være viktig. Samt ønsket om å engasjere seg i den offentlige debatten, slik at museet synliggjøres både lokalt og internasjonalt. Det er en fordel å beherske et skandinavisk språk.

Dette er en unik mulighet til å lede et enestående prosjekt i nordisk sammenheng.
Stillingen er en åremålsstilling for en periode på 6 år. Tiltredelse snarest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til vår rådgiver, Russell Reynolds Associates v/ Harald Kringlebotn +47 93 02 74 88 eller til Sørlandets Kunstmuseums styreleder Jan Vincents Johannessen +47 90 03 24 68

Søknad og CV sendes innen 8. januar til oslo@russellreynolds.com.