2008

Torbjørn Rødland. FLEGMA

Torbjørn Rødland, Non-progress, 2006, video, stillbilde

Torbjørn Rødland. FLEGMA

Brian Eno, 77 million paintings for PUNKT, 2008

77 MILLION PAINTINGS FOR PUNKT. Brian Eno

Bård Breivik,3 organiske strenger 2006.  Foto: Dannevig Foto

BÅRD BREIVIK. Referat 76-08

Charlotte Thiis-Evensen, fra Sannhetens øyeblikk,

Charlotte Thiis-Evensen. Faren min forsøkte å ringe moren ...

Edvard Munch, Vampyr II, tresnitt, 1895-1902

NIKOLAI ASTRUP og EDVARD MUNCH. Tresnitt

Bjarne Melgaard, U.T. 5, 2003

Hardcore – tegning

Kjetil Kausland, 3-01,1. Round  Submission, 2006 . foto

OBSCURA. Fra maleri til videokunst

Kjell Nupen på verkstedet 08 kompr

Kjell Nupen – Vivarium

Mark Wallinger Angel, video, 1997

Grensetilstander

Eivind Blaker, Playing by the rules#2,  2007

Meccano