20161124_173731

Fra lys til lys. Adventsutstilling

27. november - 30. desember

Velkommen til årets adventsutstilling

Tradisjonen tro inviterer vi barnehager og skoler på Agder til å lage museets Adventsutstilling i samarbeid med en kunstner. Årets utstilling er tilrettelagt av kunstneren Erlend Helling-Larsen. Han har gitt skoler og barnehager oppgaven å lage hullmønster i ulik pappemballasje, og vil bygge en installasjon av det som blir laget i Sal 1 på museet.

Helling-Larsen ønsker å gå en vei litt utenom det vanlige for å lage julepynt, og forsøker å forandre måten vi oppfatter cornflakesesker og annen emballasje ved å spille på lysforandringer. Hvordan forandrer lyssetting måten vi vi oppfatter noe på, og kan vi gjøre noe hverdagslig til noe høytidelig og stemningsfullt?

I tillegg til bidrag fra barnehager og skoler vil Erlend Helling-Larsen, i samarbeid med Lillesand Makramé, tilføre flere elementer i utstillingen.