Inger Johanne Rasmussen, Skjult mønster, 2006, lappesøm i ull. Foto Leif Gabrielsen

BYEN OG LANDSDELEN. Museets samling 2015-2017

2015--2017

Vi feiret i 2015 vårt 20-årsjubileum som kunstmuseum for Sørlandet. Vårt ansvar for landsdelens kunst gjenspeiles tydelig i museets samling, inkludert Christianssands Billedgalleri, stiftet i 1902. Museet har en tradisjon for å undersøke samlingens historie, og denne gangen er et regionalt perspektiv valgt. Hvilke tema har landsdelens kunstnere vært opptatt av? Hvem inngår i Sørlandets kunsthistorie, både når det gjelder eldre kunst og
samtidskunst? Eksisterer det et hierarki mellom det regionale og nasjonale på kunstfeltet?

Samlingsutstillingen er todelt. I en fast del viser vi bilder knyttet til steder og landskap på Sørlandet, kunstnere og mennesker fra regionen og kunst med Setesdal som motiv. Byen Kristiansand er også et tema. Du kan se modellen til det monumentale relieffet på det tidligere Agder teater, et utkast av den urealiserte rytterskulpturen av grunnleggeren Christian IV, og flere malerier fra den katastrofale bybrannen i 1892. I en skiftende del vises nå tekstilkunst og kunsthåndverk fra landsdelen. Fra 1970-tallet og fremover har Sørlandet hatt mange markante utøvere på dette feltet, og her presenterer vi flere av dem. Det er første gang museet formidler en samlet presentasjon av keramikk, tekstil, glass og smykkekunst

SKMU 2015-Folder A6 BYENOGLANDSDELEN-VER 2-NO_LR (002)

 

Toppbilde: Inger Johanne Rasmussen, Skjult mønster, 2006, lappesøm i ull. Foto Leif Gabrielsen