Nybygg 04.7a

Om museet

SKMU Sørlandets Kunstmuseum er det regionale kunstmuseet for Agderfylkene. Museet driver en utstrakt kunstfaglig virksomhet som bl.a. omfatter forvaltning, utvikling, formidling og forskning på egen samling av kunst og kunsthåndverk. I tillegg formidler museet norsk og internasjonal samtidskunst, kunsthåndverk og kunsthistorie gjennom utstillinger, vandreutstillinger, arrangementer, aktiviteter, foredrag, verksteder og pedagogiske prosjekter.

SKMU Sørlandets Kunstmuseum er en stiftelse, opprettet i 1995 av Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Christianssands Billedgalleri.

Christianssands Billedgalleris samling ble deponert på museet ved opprettelsen i 1995. Siden da har SKMU bygd opp sin egen samling av kunst og kunsthåndverk.

Stiftelsesvedtekter